تبلیغات
علمی_پزشکی - مطالب تیر 1397
 
علمی_پزشکی
درباره وبلاگ


"هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست"ابن سینا

http://www.vyber.loxblog.com/
http://www.wechat3.ir/

مدیر وبلاگ : سجاد محمدی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
برای بسیاری  از مردم این سوال باقی است که آیا ماسسردمزاجیم یاگرم؟آیا صفراوی
هستیم یا دموی؟آیابلغمی هستیم یاسوداوی؟زیراآنان می بینند که ازهرکدام ازطبایع
چهارگانه یک علامت واضح دارند!وبه همین دلیل درتشخیص طبع غالب خود مات و
 حیران مانده اند.ولی شما باید درشروع کارسرد مزاجی را از گرم مزاجی تفکیک
کنید.برخی از مردم فکرمی کنند سردمزاجی همان است که انسان میل جنسی اش کم
شده باشد یا اینکه وقتی سردی می خورند حالشان بدترشود یعنی خوردن سردی به آنها
نمی سازد یا اینکه انگشتانشان دائما سرداست و...ولی وقتی خوب فکرمی کنند می بینند
 که که از حالات گرمی حالشان بدتر می شود و گاهی هم با خوردن سردی ولذا این
موضوع آنان را درتشخیص طبع خویش گمراه می نماید که بالاخره ما گرم مزاجیم یاسرد
مزاج؟واین مطلب رادرافرادگرم مزاج هم زیاد مطرح می شوند که:اگر ماگرم مزاجیم پس
چرا نمی توانیم سردی رابخوریم ولی گرمی را راحت تر می خوریم؟
پس لابد ماسرد مزاجیم که گرمی را راحت ترمی خوریم و جواب این است:بسیاری از
بیماری ها طبع سرد دارند و بعضی طبع گرم و چون درشرایط عادی گاهی یک،دو،یاسه
ویابیشتر ازبیماری هامثل کم خونی یاقند خون ونظایر آن به طورهم زمان در وجودکسی
پیدا می شوند که هرکدام به سهم خود برزمینه طبع اصلی خود،درلابلای این تاثیرات
گوناگون سرد و گرم مختلف گمراه می نمایند.
فردی که ریشه ی اصلی طبعش سودا است فکرمی کند که همیشه باید مزاج سرد وخشک
داشته باشد و اگریک روز علایمی از گرمی و یاتری در وجودش پیداشد لابدتشخیص طبع
 سودا در وجودش متزلزل می گردد حال آن که اینطور نیست زیرا فردسوداوی دراکثر
حالات سودا دارد ولی ممکن است درشرایطی و به طور موقت،اثراتی ازهرسه طبع
دیگر را نیز در خود حس کند.مثلا درحالی که سردی دارد،گاه احساس گر گرفتگی هم به
نماید وگاه احساس کند بلغم هم پیداکرده و خوردن چیزهای بلغمی مثل ماست او رابسیار
تحریک می کند ویابرعکس صفراهم پیداکرده و خوردن چیزهای بلغمی مثل ماست او را
بسیار تحریک می کند ویابرعکس صفراهم پیدا کرده وباخوردن گرمی جات مانند ادویه
فلفل فورا سرو صورت کهیرمی زند.
اینکه قاعده ای را به شمایاد می دهیم که درابتدا تشخیص سردی مزاج ازگرمی مزاج را
برای شما آسانتر نمایند و آن عبارت است ازاینکه:آیا در بیشترحالات شما،لباس زیاد می
پوشید یاخیرخصوصا در زمستان،زیراکسانی که طبع سرد دارند تحمل گرما راندارند.
لذابراساس این قاعده سه دسته از افراد را می شود شناسایی نمود:
1)افرادی که به طور واضح سرد مزاجند و معمولا بیشتر ازدیگران لباس می پوشند.
2)افرادی که گرم مزاجند و کم تراز دیگران لباس می پوشند. وحال با توجه به تقسیمات
 فوق گروه اول واضحا سرد مزاجند و گروه سوم هم به طور واضح فقط درفصل زمستان
یا پاییزسرد مزاج محسوب می شوند زیراگرم مزاجان درهمه ی فصول گرمی طبع ندارند
و درزمستان هم لباس زیادی نمی توانند بپوشند.پس نتیجه می گیریم:که سردمزاج کسی است
که یا واضحا و درهمه فصول سردی طبع دارد و یا اینکه فقط درفصول سرد،سردی مزاج
پیدا می کند وبرعکس،گرم مزاج کسی است که درهمه فصول گرمی طبع دارد و در اکثر
اوقات سال لباس زیادی نمی پوشند.حال دربین سردمزاجان گروه بلغمی کسانی هستند که در
چهارفصل احساس سرما دارند واما دربین گرم مزاج ها،گروه صفراوی مزاج همیشه و در
چهارفصل حرارت بدنشان بالاست وهمیشه از گرماشاکی هستند اما گروه دموی مزاج فقط
درفصل بهار و تابستان از گرما شاکی هستند و دربقیه فصول خیلی احساس بدی ندارند.به
طور خلاصه نتیجه می گیریم که:
1)صفراوی ها درتمام فصول سال(تابستان)حرارت بدنشان بالاست ولی درپاییز و زمستان
به لباس های گرم احتیاج پیدا می کنند.
2)دموی ها فقط درفصول گرم سال(تابستان)حرارت بدنشان بالاست ولی درپاییز و زمستان
به لباس های گرم احتیاج پیدا می کنند.
3)بلغمی ها افرادی هستند که درتمام فصول سال خصوصا در زمستان احتیاج مبرم به پوشیدن
لباس های گرم دارند(زیرا مزاج زمسنان سرد و تر است)
4)سوداوی ها هم مثل دموی ها فقط درفصول سردسال یعنی پاییزوزمستان به لباس گرم احتیاج
دارند و درسایرفصول برخلاف بلغمی ها خیلی احساس سردی نداشته و حالت عادی دارند.
5)وببالاخره گروه پنجمی وجود دارد که اگرچه بایکی از شرایط گفته شده فوق منطبق بوده
ولی قسمتی ازبدنشان(مثل نوک انگشتان دست)همیشه سرداست ویا همیشه گرم است(مثل کف پا)
لازم به توضیح است که برخی ازبیماری ها خصیصه شان این است که قسمتی ازبدن راگرم ویا
برعکس سرد کنند وهمین امرباعث اشتباه شما درتشخیص طبع می شود مثلاکم خونی خصوصیتش
این است که نوک انگشتان دست ها و پاها را سرد کند و برعکس یائستگی باعث گر گرفتگی سر
و صورت و چربی خون خصوصا کلسترول باعث داغی کف پا می شود وممکن است سینوزیت
باعث احساس سردی شدید درپیشانی و ورم سرمعده باعث احساس سردی زیاد درناحیه وسط قفسه
سینه شما سرد بوده باشد و این بدان معنا است که شما درهمه جای بدن و درهمه ی فصول سال
احساس سردی بکنیدولی کف پاهایتان اکثرا داغ بودهه باشد واین بدان معناست که شما بلغمی مزاج
هستید ولی درعین حال چربی کلسترول تان هم بالاست.
مثلاخانم 55سال بلغمی مزاج داریم که همیشه و درتمام فصول سال سرد مزاج است اما اخیرا به
علت شروع یائستگی دچار گر گرفتگی درنیم تنه ی فوقانی بدن و نیز درناحیه سراحساس گرما
شدید  می کند.این شخص درتقسیمات همچنان بلغمی مزاج است و احساس گرگرفتگی تنها،دلیلی بر
گرم شدن مزاج وی نمی باشد مگراینکه درهمه ی فصول و اکثرجاهای بدن به تازگی دچارحرارت
بالا و هیپرترمی شده باشد و دیگر احساس سرما نکند دراین صورت می گوییم که این فرد یائسته
به کلی تغییرطبع داده و صفراوی مزاج یا احیانا دموی مزاج شده است که معلولا چنین مواردی
کمیاب و دور از دسترس است.
معولا درمان چنین افرادی بایستی درمان به اضداد مختلف صورت گیرد یاممکن است یک فرد
سوداوی 42ساله اخیرا دچارفشارخون وچربی خون هم شده باشد،اگر چه فرمول اصلی طبع
اوسودا است ولی فشار خون باعث داغی کف پای او می شود.دراین جاهم نبایستی تصورکنید که
طبع اوگرم شده است زیراطبع اصلی اوهمان سودایی و سرد است واین ویژگی بیماری عارض
شده ی ثانوی اوست که باعث احساس گرما دروی شده است.هرچندکه درمقام تشخیص این گونه
افراد را ابتدا صفراوی و سپس سوداوی مزاج می شناسیم که قبل از هرچیزابتدا صفرای عارضی
 آنان را درمان می کنیم.
لذا به این نتیجه می رسیم که درمواجهه باتشخیص طبع غالب فریب سردی یا گرمی موضعی را
نخوریم بلکه بهترین مارکرو بهترین راه برای تشخیص سردی از گرمی،همان پوشیدن ونپوشیدن
دائمی لباس و درجه بهدی احساس گرگرفتی افراد و در درجه سوم وجود حساسیت پوستی به
خوراکی های گرم مزاج درنزدآنان است.مسلم است که فرد سردمزاج دوش آب سرد نمی تواند
بگیرد ولی فرد گرم مزاج این توانایی ها را دارد.
حال سوال ما این است که چه فایده ای دارد که ما بدانیم چه طبعی داریم؟
جوابش آن است که با دانستن هرطبعی خیلی چیزها از نظر پزشکی برای ما روشن می شود
لذا دانستن علم طبایع شما رابا تشخیص و درمان بیماری های مختلف آشنا می سازد.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
پنجشنبه 28 تیر 1397
سجاد محمدی
غلبه توام اخلاط(یاطبع مختلط):
امروزه به دلیل تهاجمات فرهنگی،غذایی و اخلاقی و نظایر آن و آلودگی هوا و امروزه
پراکنش تولید و توزیع نزله ها دربدن،انسان ها دچار نوعی اختلاط اخلاط با یکدیگر
شده و بسته با اینکه کدام دسته از خلط ها در وجود انسان بایکدیگرممزوج شده باشند
وکدام خلط به تنهایی غلبه پیداکرده باشد.شخص دچارنوعی شخصیت مجهول جسمی
و روحی می گردد که وقتی به تنهایی برسی می کنیم با هیچ یک ازغلبه های چهارگانه
قبلی انطباق کامل وجزء به جزء ندارد ولی وقتی دوبه دویاسه به سه برسی می کنیم
می بینیم که از هریک از اخلاط مطرح شده چیزی در وجودمان است.عمده آن است
که شما در برسی طبع بیمارابتدا ببنید سری طبع دارد یاگرمی(که لباس)گرم پوشیدن
یا فرار از کولر ملاک خوبی برای این گونه تفکیک ها است)وسپس برسی کنید که تر
مزاج هستید یا خشک مزاج(که چاقی و پوست ملاک مناسبی برای تشخیص می باشد)
و درنهایت بهترین بررسی ها برای تشخیص طبع،شناخت طبع غالب(یاطبع اکتسابی)
اشخاص است و اینکه ببینیم کدام خلط دربدن ماغلبه دارد که بقیه به آن اندازه غلبه
ندارند و آنگاه شروع به درمان خلط غالب درخود بنمائیم.
نوع مطلب :
برچسب ها : طبع افراد مختلف،
لینک های مرتبط :

       نظرات
دوشنبه 25 تیر 1397
سجاد محمدی
این گونه افراد سراسر وجودشان در اعتدال است دفع موهای زائد در آن ها معتدل
است وازمجرای عادی خودبیرون می ریزد.اعتدال درلامسه،گرمی،سردی،خشکی
تری،نرمی،سختی،سفیدی مایل به سرخی،فربهی،لاغری ولی با اندکی گرایش به
فربهی دارند.رگ های شخص معتدل المزاج از نظرپرپشتی،کمی،تجعد،وصافی
معتدل است ودرخردسالی رنگ موبه زردمایل به سرخی(طلایی)می زندو درایام
جوانی مشکی است.خواب بیداری شخص معتدل است وحرکات اندام ها حسب المرام
وبا سهولت انجام می گیردونیروی فکر وخیال اوزیادو...که انسان های معتدل المزاج
خود می توانند به اعتدال برسند.
اگرمی بینید که از هر یک ازغلبه های اخلاطی برخی ازخصوصیات رادارید و برخی
از خصوصیات را ندارید،علت آن است که خلط های دیگردرخون شما باعث تغییررفتار
یاعلامت درشما شده باشدکه درآن واحد به سایر اندام های شما را تغییردهد(روی مغز
باعث عصبانیت یا افسردگی شود،روی دستگاه گوارش باعث پرخوری و یبوست گردد،
روی پوست باعث تیرگی رنگ یااگزما شود،روی چشم باعث گودی وگردی حدقه چشم
وگرفتگی و تاری کنارچشم و...)وبا این که همین خلط سودابه جای دیگری ا زبدن کاری
نداشته وفقط دربدن شمامنجر به پیدایش پبوست شدیدگردد.لذامی بینیدکه یک فردباغلبه ی
بلغم که معمولا بایستی علائم بلغم داشته باشد فقط در برخی از موارد دچار علائم سوداهم
شده است که این موضوع حکایت ازپیدایش طبع مختلط دروجود شما را دارد.


نوع مطلب :
برچسب ها : طبع افرادمختلف،
لینک های مرتبط :

       نظرات
دوشنبه 25 تیر 1397
سجاد محمدی
مزاج سرشتی یا جببلی،مزاجی است که از طریق ارث از پدر و مادر به فرد منتقل
می شود و از زمان تولد در فرد وجود دارد ویک حالت طبیعی برای آن فرد به
حساب می آید.هرمزاج دارای علایم وخصوصیات خاص خود می باشد که باعلایم
بیماری ناشی از غلبه اخلاط که در ادامه به آن می پردازیم،تفاوت دارد.
به عنوان مثال ویژگیهای مربوط به مزاج سرشتی افراد صفراوی را در زیرتوضیح
می دهیم:
این افراد لاغراندام هستند اما مفاصل و استخوان بندی درشت و برجسته دارند.
پوست گرم و خشکی دارند.رنگ پوست و سفیدی چشم آنها کمی به زردی می زند.
موهای پرپشت و سیاه و گاهی مجعد دارند و به علت حرارت و خشکی زیاد بیشتر
مستعد تاسی سرند.خشکی دهان و عطش فراوان دارند.خیلی گرمایی هستند و در
تابستان اذیت می شوند.استعداد این را دارند که با خوردن خوراکیهای خیلی گرم
دچارخارش و کهیر شوند.تمایل به خوردن ترشی ها(سرکه،تمرهندی وو لواشک)
را دارند وهمچنین سردی هایی مثل خیار،کاهو و هندوانه.تمایل به خوردن شیرینی
در اینها کم است.نبض پر و قوی دارند.عروق برجسته در دست دارند.این افراد
زودعصبانی شده و هم چنین پرحرف.درکارها چالاک و سریع هستند.افراد دقیق
منظم و تیز بین هستند.میل بالای جنسی و توان جنسی متغیر دارند.پیوسته،سریع
و بلند صحبت می کنند.خوابشان کم و سبک است.قدرت هاضمه آن ها خوب است
و معمولا یبوست دارند.از حافظه و قدرت یادگیری بالایی برخوردار هستند،روابط
اجتماعی آن ها قوی است.عجول و بی قرارند.اصولا مزاج های گرم(دموی ها و
صفراوی ها)از لحاظ اعمال بدنی وخصوصیات حیاتی ازقدرت بالایی برخوردارند
گرماموجب افزایش کارکرد اعضای مختلف از مغز و اعصاب گرفته تا اندام های
تناسلی می گردد.
رژیم غذایی مناسب برای صفراوی ها(گرم و خشک)غذاهایی است که سرد و تر
باشند.افراد صفراوی غالبا در اثر حجامت تعدیل مزاج یافته و رنگ و رویی به
مراتب روشن تر از قبل خواهند داشت،اشتهای آنان با حجامت افزایش می یابد و در
صورت تکرارحجامت فربه وچاق خواهند شد.نمونه ای ازرژیم غذایی مناسب برای
افراد صفراوی کاهوست که سرد و تر است و برای دفع صفرامفید است.ماهی،ماست
و به طور کلی لبنیات،مرکبات،ماءالشعیر(آب جو)آب غوره،آب لیمو برای صفراوی
ها مفید و لازم است.


نوع مطلب :
برچسب ها : طبع افراد مختلف،
لینک های مرتبط :

       نظرات
یکشنبه 24 تیر 1397
سجاد محمدی
عمرچهار مرحله دارد:
سن رشد یا سن نمو که از صفر تا30 سالگی است(طبع دموی و صفراوی)
سن جوانی،یاسن وقوف یا رکود از 30 تا40 سالگی است(طبع صفراوی)
سن میان سالی،سن فرودی و نو پیری که با بقاء انرژی همراه است یعنی از
40 تا 60 سالگی(طبع سوداوی)
سن پیری،سن فرودی که با ناتوانی همراه است یعنی از 60سالگی به بالا
(طبع بلغمی)البته امروزه زندگی بشر به علت گرایش به ماشینیزم وآلودگی
های مختلف و... کمی متفاوت تر گذشته است و این سنین را باید کمی کاست
تا به مزاج درست رسید.
مثلا سنین جوانی بین 24 تا 35 است و میانسالی بین 35 تا 51 و پیری از
51 به بالا
نوع مطلب :
برچسب ها : طبع افراد مختلف،
لینک های مرتبط :

       نظرات
یکشنبه 24 تیر 1397
سجاد محمدی
رفتارها نیز مزاجی متفاوت دارند و هرکدام می توانند گرمی بخش وجسم و روان
یا سردی بخش روح شوند. رفتارصمیمانه،متواضعانه،و بدون تکبر گرم است.رفتار
خشن،متکبرانه سرد است.برای نشان دادن مزاج رفتارها چند نمونه از رفتار های
مهم را یاد می کنیم.
رفتارهای گرم:
صداقت،امانت داری،تواضع،مهرورزی،یکدلی،عضو و بخشش،شجاعت و تعاون
دیدار دوستان،صله رحم،آشتی و...از رفتارهای گرم هستند و به انسان توان و
انرژی می بخشند.
رفتارهای سرد:
دروغ،تکبر،کینه، خیانت،حرص،آز،حسد،سخن چینی،غیبت،بد گویی،بخل،ریاکاری
فردگرایی،انزوا،قهر و دوری،ازجمعیت و...از رفتارهای سرد هستند و انسان
را دچار ضعف و بی حالی و افسردگی می کنند.
رفتارهای سودا زا(بسیارمضر):
ازمیان رفتارها،برخی از عمال هستند که موجب
خشک شدن خون یا کاهش رطوبت خون می شوند و ما آن رفتارها را سودا زا
تعبیر می کنیم.این رفتارهاعبارتند از:خشم و کینه،عصبانیت،پرخاشگری،تاسف
مداوم، غم،شادی بیش از حد،بی حرکتی،خواب زیاد،خستگی زیاد و...و این رفتار
ها بخاطرعلل زیر می باشد:
در معرض گرمای زیاد یاسرمای زیاد بودن،غذاهای گرم زیاد یاسرد زیادخوردن
تغییر سریع شرایط از گرمی زیاد به سردی زیاد،(مثل اینکه ازمیان حمام گرم خود
را در آب سرد غوطه ور کنیم)از اوج شادی به غم رسیدن،در هواپیما ارتفاع گرفتن
در معرض پرتو نور سفید بودن،پریدن از خواب،خواب صبحگاهی،دیر خوابیدن،
ترسیدن،نگرانی مداوم،بدهکار بودن،استفاده از هوای آلوده شهری،نوشیدن آب خیلی
سرد بعد از غذا،استفاده از نوشیدنی های خیلی داغ،استفاده از مشروبات الکلی،
نوشیدن آب بین غذا،خوردن غذاهای مانده و فریز شده،استفاده از غذا های حرام،
استفاده از غذاهای خیلی شور یا تند یا تلخ،خوابیدن در تخت های فلزی،استفاده زیاد
ازحدموبایل وکامپیوتر،پیاده روی نکردن،سکوت مداوم،گریه نکردن،تماشای صحنه
های خشن وترسناک،تماشای صحنه های شهوت انگیزو تحریک کننده،مواد مخدرتند
مصرف کردن مانند کراک،شیشه،حشیش،تماشای چهره های زشت،تماشای مناظرتیره
رنگ،تماشای مستقیم نور،پندارمنفی داشتن،دور از طبیعت بودن،منفی بافی مستمر،نا
سپاسی کردن،شندین و گفتن فحش و ناسزا و...


نوع مطلب :
برچسب ها : طبع افراد مختلف،
لینک های مرتبط :

       نظرات
یکشنبه 24 تیر 1397
سجاد محمدی
رنگ آبی آسمان رنگ اعتدال  موافق با مزاج همه ی انسان ها است.
اکثریت مخلوقات حیوانی رنگ آبی آسمان را دوست دارند.
رنگ سبز نیز رنگ معتدل است و گرایشی به سوس گرمی آرامبخش دارد.
هرگاه در معرض دید انسان های نا امید قرارمی گیرید از پوشش سبز رنگ
استفاده کنید.
انسان های افسرده را باید در مناظر سبز رنگ(طبیعت)قرار داد.
رنگ سفید سرداست وموجب انعکاس سردی درروح وروان و بدن می شود.
رنگ سیاه نیز سرد است. سردی رنگ سیاه بیشتر از رنگ سفید است از این
رو می توان گفت رنگ سیاه سرد و خشک و رنگ سفید سرد و تر است.
تماشای مستمر این رنگ ها(سیاه و سفید)سردی اندیشه و نا امیدی و غمگینی
می آورد.رنگ قرمز رنگ گرم است،گرمی تحریک کننده،تماشای گلزارهای
رنگ قرمز گرمابخش است و انرژی می دهد و شادی می آفریند.صحنه های
سراسر با پوشش
گلگون،حرارت زا وو تحریک کننده بوده و موجب طغیان و فوران گرمی و
انرژی می شود.و برای انسان های گرم مزاج زیان بخش است.
رنگ زرد،زرد روشن و زرد نارنجی نشاط بخش است.
رنگ آجری،رنگ خاکی،گندم گون،مایل به روشنی و تیرگی،رنگ اعتدال و
آرامش اند.
افراد باید به تناسب شرایط مزاجی،خود را در معرض تماشای رنگ های
متفاوت قرار دهند و از تماشای رنگ های خاصی پرهیز نمایند.نوع مطلب :
برچسب ها : طبع فراد مختلف،
لینک های مرتبط :

       نظرات
شنبه 23 تیر 1397
سجاد محمدی
در موقعیت هایی که زیست می کنیم و ساعت هایی از اوقات فراغت را در آن ها
می گذارنیم پرتوها یی برتن پراکنده می شود و آن پرتوهااثری از جنس سردی و
گرمی درتن پدید می آورند.
این سردی و گرمی باید با موقعیت جغرافیایی ساخت مسکن سازگاری داشته باشد
و برای ایجاد این سازگاری باید از مواد و مصالحی ساخته شود که طبیعت آن
تعدیل کننده مزاج موقعیت جغرافیایی باشد،مثلا برای ساخت مسکن در موقعیت
سرد و تر مانند شمال ایران باید از چوب استفاده کرد.
درصورتی که اگر برای ساختن بنا از سیمان و گچ استفاده شود چون مزاج سیمان
و گچ خیلی سرد است فرد ساکن در آن ساختمان،دچار سردی فراوان شده و این
سردی می تواند موجب بروز بیماری های سرد مانند رماتیسم،درد اندام و خستگی
شود.
ولی بناهای ساختمان در موقعیت های گرمسیری لازم است با گچ و سنگ و سیمان
ساخته شود تا گرمای موقعیت جغرافیایی را تعدیل کند.
نوع مطلب :
برچسب ها : طبع افرا مختلف،
لینک های مرتبط :

       نظرات
جمعه 22 تیر 1397
سجاد محمدی
1)لباس پشمی گرم است.
2)ابریشم خیلی گرم است.
3)کتان سرد و لباس های از جنس آکرولیک مواد پلاستیکی(نایلون)سرد هستند.
4)فرش ماشینی سرد است و کسی که روی فرش می خوابد احساس سردی
می کند و ادامه ی این رفتار موجب درد در بدن او می شود.
5)تشک های خوش خواب سرد هستند.
بنابر این در موقعیت های سردسیر مثل آذربایجان،اردبیل،زنجان و کردستان از
تشکهای پشمی استفاده می شود ولی در موقعیت های گرمسیری مثل کاشان،قم
یزد از تشک های پنبه ای بهره می گیرند.ولی در موقعیت های سرد و مرطوب
مانند شمال ایران از نمد استفاده می کنند که یک نوع فرش ساخته شده از پشم      
فشرده است و در موقعیت گرم و تر مانند جنوب ایران و هندوستان سابق از
حصیر استفاده می کردند.
نوع مطلب :
برچسب ها : طبع افراد مختلف،
لینک های مرتبط :

       نظرات
جمعه 22 تیر 1397
سجاد محمدی
فصل بهار=گرم و تر:
افراد دموی خصوصا اگر در سنین رشد نیز باشند مشکلات بیشتری خواهند داشت.
فصل تابستان=گرم و خشک
افراد صفراوی با مزاج گرم و خشک که فعالیت زیادی هم دارند،رطوبت خود را
از دست می دهند و مشکلات بیشتری دارند.
فصل پاییز=سرد و خشک
این فصل اوج بیماریهای پوستی و اگزما و ترک لب ها است
فصل زمستان=سرد و تر
این فصل اوج بیماری های مفصلی و بلغمی می باشد.
نوع مطلب :
برچسب ها : طبع افراد مختلف،
لینک های مرتبط :

       نظرات
جمعه 22 تیر 1397
سجاد محمدی
فروردین:
1)سفارش به خوردن غذاهای لطیف،گوشت و شربت ها
2)خوردن مسهل و رگ زدن و حجامت کردن
3)اجتناب از خوردن سیر و پیاز و ترشی

اردیبهشت:
1)خوردن کباب
2)غذاهای برشته و گوشهای صید شده
3)جماع کردن
4)روغن مالیدن در حمام
5)مصرف سبزیجات
6)اجتناب از خوردن آب درناشتا

خرداد:
1)حمام رفتن در اول روز
2)اجتناب از خوردن غذاهای غلیظ،کله پاچه،گوشت گاو وشیر.

تیر:
1)مصرف سبزیهایی مانند کاسنی،خرفه،خیار،شیرخشت پیاز و میوه
های تر و غذاهای ترشی دار
2)خوردن گوشت بزغاله و بره،مرغ،کبک،دراج،ماست و ماهی تازه
3)اجتناب از کار زیاد و خستگی آرو و پرهیز از خوردن گوشت چرب

مرداد:
مصرف غذاهای سبک(آب دوغ خیار)،شربت بنفشه و خوراکیهای سرد و تر
شهریور:
1)مصرف خنکی ها
2)اجتناب از جماع و مسهلنوع مطلب :
برچسب ها : طبع افراد مختلف،
لینک های مرتبط :

       نظرات
جمعه 22 تیر 1397
سجاد محمدی
بلغم نسبت به سه مزاج دیگر،درارتباط بیشتری با سردی بدن است.افراد بلغمی اغلب
سفید هستند و پوست سرد و نرمی دارند،میل بسیار به خواب دارند،هضم غذا در آنها
دیرانجام میشود،آب دردهان آن ها جاری می شود،کم حواس هستند،درآن ها دفع ادرار
با فشار زیاد است و موی سفید پیش ازموعد مقرر در آن ها شایع است.
اگربلغم(سردی)درسرزیاد شود،باعث اختلال مغز می شود.اگردقت کنید اغلب مواد
غذایی که برای افزایش حافظه توصیه می شوند(مثل کشمش،خرما،عسل و...)گرم
هستند.زیادی سردی درسرآلزایمر را تشدید می کند.
گیاهان مخصوصابه صورت خام بیشترسرد(قلیایی)هستند،درصورتی که اغلب غذاهای
حیوانی در گروه غذاهای اسیدی یا گرم قرار می گیرند.
افراد بلغمی نباید سردی ها را به تنهایی مصرف کنند.این افراد باید مواد لبنی را محدود
کنند.مصرف زیاد ترشیجات،سرکه،شورها،برنج سفید،عدس،سیب زمینی،آب یخ،سوپ
جو،میوه های ترش،قارچ،ماش،گوشت گاو و گوساله غذاهای فراورده شده،غذاهای آماده
شیرینی جات،نوشیدن مایعات به همراه غذا،وکلیه تنفلات برای این افراد مضر است،چون
حالت اسیدوز را در بدن افزایش می دهند.
بهترین غذاها برای افراد بلغمی غذاهای گرم است یا اینکه همیشه در مصرف مغزها مثل
گردو،بادام و فندوق و ارده و شیره و خرما برای این افراد بسیار مفید است.
در ارتباط با چهار مزاج اصلی لازم است بدانیم غذاهای چرب و شیرین صفرا را زیاد
می کنند،غذاهای مانده،شور و بیات،نمک سود،سودارا زیاد می کنند،غذاهای سردی بخش
مثل لبنیات،ترشی و سرکه که بلغم را زیاد می کنند.پرخوری نیز حالت دموی مزاج  را
زیاد می کند.نوع مطلب :
برچسب ها : طبع گیاهان دارویی،
لینک های مرتبط :

       نظرات
جمعه 22 تیر 1397
سجاد محمدی
این افراد چاق و پرچربی هستند.پوست سفید و موهای کم پشت دارند.تشنه نمی شوند
و دهان مرطوبی دارند.خواب زیادی دارند.تمایل به مصرف گرمی ها مثل شیرینی و
ادویه دارند و تمایل به خوردن سردی ها از جمله ترشی از خودنشان نمی دهند.فصل
زمستان فصل بدی برایشان می باشد.
این افراد کم انرژی و کند هستند.معمولا صبور و آرام هستند و کمتر عصبانی
می شوند.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
جمعه 22 تیر 1397
سجاد محمدی
1)رنگ روشن پوست
2)سفیدی و نرمی پوست بدن
3)سردی و رطوبت پوست
4)سفیدی رنگ رخسار
5)عرق سرد
6)سردی دست و پاها
7)لک و پیس
8)خالهای سفید و گوشتی
9)زودسفید شدن ریش و مو
10)چشم های سفید و آبی
11)پف زیرچشم ها
12)رقیق شدن آب بینی
13)بروزسینوزیت و میگرن
14)زبان باردار و مرطوب سفید
15)لکنت زبان
16)بزاق زیاد و چسبنده
17)عدم تشنگی
18)ترشی طعم دهان
19)ترش کردن
20)آروغ ترش
21)ضعف هاضمه
22)نفخ معده
23)ریفلاکس گوارشی
24)کندی حرکات
25)نبض ضعیف و نازک و کند و مبهم
26)سفیدی ادرار
27)تکرر ادرار
28)شب ادراری و دوران کودکی
29)سنگ کلیه
30)ورم پروستات
31)خواب زیاد و کم بازده
32)رویای آب،برف،رودخانه و سرمای سخت
33)تخلیل اشیای سفید
34)دردهای استخوانی
35)دندان ها و ناخنهای نرم و شکننده دارند
36)بیشتر از دیگران آرتروز استخوان دچار می شوند
37)زانوها و استخوانهایشان سر و صدا می کند
38)ناسازگار با غذاهای سرد مثل ماست و ترشی
39)بدحال در زمستان
40)از کولر فرار می کنند
41)به بخاری و پوشیدن لباس های گرم علاقه ی زیادی دارند
42)زود به زود مریض می شوند
43)فراموشکار
44)کندی حواس
45)سست اراده
46)تنبل
47)محافظه کار
48)شوخ و خوش مشرب
49)میل جنسی ضعیف و ناتوانی
50)جاری شدن آب درهنگام خواب
51)ریزش موی زودهنگام
52)قولنج و درد کمر و کلیه
53)لقوه(پارکیسون)
54)نقرس
55)تنگی نفس
56)تپش قلب
57)سرفه زیاد
58)ضعف مثانه
59)لکه های قهوه ای درسفیدی چشم
60)ضعف بینایی
61)چاق هستند
62)سرکوچک
63)چشم درشت دارند
64)بینی کوچک
65)پراکندگی عروق کم تا پنهان
66)موی نازک و لخت با رنگ روشن و حالت پف کرده دارند
67)خستگی زود رس
68)سرماگریز
69)مسئولیت پذیر
70)تمایل به شیرینی جات


نوع مطلب :
برچسب ها : طبع افراد مختلف،
لینک های مرتبط :

       نظرات
پنجشنبه 21 تیر 1397
سجاد محمدی
خلط بلغم،دارای رنگ سفید است و به آن خون ذخیره،گفته می شود.زیرا از خواصش
یکی آن است و به آن است که که وقتی اندامی به غذانیاز داشته باشد باشد ولی سیستم
غذا رسان بنا به عللی نتواند این کار را انجام دهد،با صرف حرارتی که اندام نیازمند
بربلغم صرف می کند آن را به حالتی شبیه به خلط دم می رساند و از آن تغذیه می کند.
از این جهت خلط بلغم را غذای اضطراری قلمداد کرده اند.از دیگر وظایفش لیز کردن
و تسهیل حرکت اندام های پر تحرک مانند مفاصل و زبان و چشم است.این خلط به جز
این که به عنوان غذای ذخیره محسوب می شود در تولید و افزایش چربی در بدن نقش
 اساسی دارد.خلط بلغم از جهت مزاج سرد و تر استت.این خلط درمقایسه با خلط صفرا
و دم از هر دوی آن ها سنگین تر و غلیظ تر است به همین دلیل طبقه زیرین این دوخلط
قرار می گیرد.میزان این خلط دریک فردسالم،49%است.درصورتی که میزان بلغم در
فردی افزایش یابد،به فردی بلغمی مزاج می گویند و ممکن است دارای بعضی از
خصوصیات زیرباشد.
نوع مطلب :
برچسب ها : طبع افراد مختلف،
لینک های مرتبط :

       نظرات
پنجشنبه 21 تیر 1397
سجاد محمدی


( کل صفحات : 3 )    1   2   3